• Lorem ipsum

Algemeen
TiF (Kamer van Koophandel 60150661), hierna te noemen theifactory.nl, verleent u hierbij toegang tot theifactory.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. theifactory.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte Aansprakelijkheid
theifactory.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met theifactory.nl.

Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij theiFactory.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van theifactory.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.